Košarica
Izbornik

UVJETI PRODAJE

Ovdje navodimo sve relevantne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, kao i bitne odredbe naručiivanja, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.

Narudžbe u web trgovini Čitaj knjigu d. o. o.  mogu napraviti samo punoljetne osobe.

Podaci o Prodavatelju

Čitaj knjigu d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i nakladničku djelatnost, OIB: 17024939137, Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Lašćinska cesta 72, Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).
Naziv internet trgovine je www.citajknjigu.com  je naziv internet trgovine, a preko koje Prodavatelj nudi robu i usluge kupcima.
WEB adresa trgovine je www.citajknjigu.com   

Adresa za elektroničku poštu je [email protected]
3. Radno vrijeme ureda je od 10 do 15 sati od ponedjeljka do petka. Komunikacija s kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila.
4. Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta.

Ponuda proizvoda i usluga


Robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na internet trgovini Čitaj knjigu d. o. o. Informacije o proizvodima ponuđenim na www.citajknjigu.com  preuzete su s deklaracija  proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda. Fotografije su preuzete od proizvođača odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične. Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda. Čitaj knjigu d. o. o. zadržava pravo izmjene informacija (uključujući cijene artikala i akcijske ponude) na stranicama bez prethodne najave. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena  a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara (poput troška dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca (npr. njegova adresa).

INFORMACIJE O PROIZVODU – OPISI, SLIKE

Za svaki proizvod nastojimo kupcu što detaljnije prezentirati izgled i obilježja proizvoda slikama i opisima.
Slike, opise i podatke preuzimamo od proizvođača, zastupnika i /ili uvoznika proizvoda.

VRSTE PLAĆANJA

Robu i usluge moguće je platiti pouzećem dostavljačkoj službi ili kreditnim karticama putem CorvuspPay platforme.

PRITUŽBA KUPCA

Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail [email protected]  ili poštom na adresu sjedišta. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

1. Povrat robe

Smatra se da ste obavili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka iznad navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Prilikom odustajanja od kupnje, za robu koja je već na putu, troškove slanja snosi kupac.


2. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

3. EU platforma za online rješavanje sporova

Ukoliko se između prodavatelja i kupca ne postigne dogovor, svaka strana ima pravo koristiti EU platformu za rješavanje sporova.
Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): EU platforma

4. Preuzimanje robe

Pri preuzimanju robe Kkpac je dužan pregledati robu te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Potpisom dostavnice kupac se odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem.
Primjeti li Kupac da je proizvod oštećen, mora odbiti prihvat takvog proizvoda i ne potpisuje dokument o preuzimanju proizvoda.
Potpiše li kupac preuzimanje robe bez primjedbi, a oštećenje naknadno uoči, dostavne službe neće preuzeti odgovornost za oštećenja i svaku takvu reklamaciju za naknadno utvrđena oštećenja odbacuju kao neosnovanu.
Ako kupac pošiljku ne prihvati jer je utvrdio oštećenje (ne potpiše prihvat pošiljke), potrebno nas je odmah kontaktirati i mi ćemo kupcu osigurati novi proizvod u najbržem mogućem roku!

5. Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava

Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik, a sve u skladu sa jamstvenom izjavom koja je dostavljena uz proizvod. prodavatelj će pružiti kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu.

6. Obavještavanje Kupca o tijeku ispunjenja narudžbe

Prodavatelj obavještava kupca pismeno (u pravilu elektroničkom poštom) o svakoj fazi realizacije zaključene narudžbe na način da ga obavještava:

  • o primljenoj uplati
  • dostavlja račun
  • o tijeku transportnog puta robe

 

DETALJNIJE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

1. Naručivanje robe

Roba se naručuje elektronskim putem web knjižare www.citajknjigu.com   
Roba se smatra naručenom u trenutku kad Kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina Čitaj knjigu d. o. o. omogućuje.
Prodavatelj, po zaprimanju narudžbe, kontaktira kupca i provjerava isporučivost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi i obavi dogovoreno plaćanje narudžba se smatra konačnom i prodavatelj postupa s isporukom robe.

2. Cijena robe

Važeća cijena robe za kupca istaknuta je na web stanicama Čitaj knjigu d. o. o. na dan provedenog plaćanja (karticom) ili izvršene uplate na žiro-račun Prodavatelja.
Pod provedenim plaćanjem podrazumijeva se dan kada je, nakon potvrde narudžbe kupca i njegove uplate karticom putem CorvusPay-a, administrator Prodavatelja potvrdio uplatu i tako teretio račun kupca za konačno ugovorenu svotu kupovine.

3. Trošak dostave robe

Trošak dostave robe plaća kupac. Taj trošak će biti naveden prilikom narudžbe određenog proizvoda.

4. Isporuka

Prodavatelj će robu isporučiti kupcu na temelju narudžbe i izvršene uplate.
Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškove dostave te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzeta robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na Dostavnici. Primjerii li preuzimatelj  oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Prodavatelja i tada postupiti prema naputcima Prodavatelja.

Kupac nakon potpisa Dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi i u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar tri (3) dana od primitka proizvoda.

Primjetii li Kupac da je proizvod oštećenmora odbiti prihvat takvog proizvoda i ne potpisuje dokument o preuzimanju proizvoda.

Ne potpiše li Kupac preuzimanje robe bez primjedbi, a oštećenje naknadno uoči, dostavne službe neće preuzeti odgovornost za oštećenja i svaku takvu reklamaciju za naknadno utvrđena oštećenja oni odbacuju kao neosnovanu!
Ako Kupac pošiljku ne prihvati jer je utvrdio oštećenje (ne potpiše prihvat pošiljke), potrebno nas je odmah kontaktirati i mi ćemo kupcu osigurati novi proizvod u najbržem mogućem roku.

Ne preuzme li Kupac preporučenu pošiljku u roku od sedam (7) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju. Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, Prodavatelj će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavatelju.