Košarica
Izbornik
Teorija jezika i opća lingvistika: pet studija 2164

Teorija jezika i opća lingvistika: pet studija

11,94 €
  • ISBN : 978-953-260-132-9
  • Autor : Eugenio Coseriu
  • Prijevod: Ana Pranjković
  • Uvez: Tvrdi
  • Žanr: Književnost, lingvistika, teorije

Jedno od fundamentalnih djela s područja strukturalizma u jezikoslovlju

Jedno od fundamentalnih djela s područja strukturalizma u jezikoslovlju; objedinjeno pet studija koje je Coseriu od 1952. do 1957. objavio u časopisima ili kao zasebna izdanja. Studije Sustav, norma i govorForma i supstancija u jezičnim glasovima te Determinacija i okružje sadrže nastojanja da razjasni neke od osnovnih problema suvremene lingvistike i izgradi koherentnu teoriju jezika. U tekstu Logicizam i antilogicizam u gramatici (Logicismo y antilogicismo en la gramática, 1957) riječ je o temeljima gramatike, a ogled Množina kod vlastitih imena (El plural en los nombres propios, 1955) dio je opsežne jezične teorije vlastitih imena.
Coseriuova je polazna točka europski strukturalizam, posebice Tečaj opće lingvistike Ferdinanda de Saussurea, čije krute sheme reducira u koherentniji nacrt jezičnoga funkcioniranja, primjereniji jeziku kao objektu i govorniku kao subjektu, a potom ih i nadilazi. Tako je utvrdio da Saussureova dihotomija langue/parole nije dostatna da bi se objasnila ukupna jezična realnost, pa je te dvije sastavnice povezao s normom kao međusastavnicom, nju je pak u skladu s Humboldtovim pogledima stavio u vezu s tradicijom koju govornik uvijek zatječe i kroz koju on jezik proživljava.

Knjigu su uredili Mihaela Matešić i Josip Silić