Košarica
Izbornik
O jeziku 2257

O jeziku

42,47 €
  • ISBN : 978-953-260-038-4
  • Autor : Roman Jakobson
  • Prijevod: Damjan Lalović
  • Uvez: Tvrdi
  • Žanr: Književnost, lingvistika, teorije

Sveobuhvatan prikaz opće lingvističke teorije

Sveobuhvatan prikaz opće lingvističke teorije jednog od najznačajnijih jezikoslovaca i teoretičara književnosti 20. stoljeća pokriva sva područja kojima se bavio: psiholingvistiku, sociolingvistiku, etnolingvistiku, neurolingvistiku, antropologiju i filozofiju jezika.

Knjiga O jeziku (On Language, 1990) sadrži dvadeset devet temeljnih studija Romana Jakobsona, jednoga od najznačajnijih jezikoslovaca XX. stoljeća. Priređivačice knjige i njegove suradnice Linda Waugh i Monique Monville-Burston sabrale su Jakobsonove ponajbolje tekstove i popratile ih uvodnim bilješkama i napomenama, ponudivši uvjerljiv pregled izuzetno plodnog i razgranatog opusa jezikoslovca koji je predlagao radikalne inovacije u mnogim domenama lingvističke teorije.
Pored instruktivna uvoda, u kojemu su priređivačice dale iscrpan pregled razvoja Jakobsonovih lingvističkih gledišta, knjiga se sastoji od sedam tematskih cjelina. U prvome su dijelu ogledi u kojima Jakobson podastire svoja opća stajališta o znanosti o jeziku. U drugi su dio uvršteni njegovi izvanredni doprinosi lingvističkoj metateoriji na područjima strukture i funkcije. Treći je dio naslovljen “Dimenzije jezika: invarijante i varijante kroz vrijeme i prostor”, a četvrti sadrži članke s područja fonološke teorije, u kojoj je Jakobson ostavio vjerojatno najdublji trag. Ogledi u petome dijelu usredotočuju se na problematiku značenja u jeziku, a u šestome dijelu na međuodnos glasa i značenja. Završna tri ogleda obrađuju raznovrsne odnose između lingvistike i humanističkih te prirodnih znanosti, potvrđujući Jakobsonove preokupacije koje su mu priskrbile titulu interdisciplinarna mislioca.
Knjiga O jeziku uvjerljivo pokazuje da je u kategorijama znanstvene dalekosežnosti i analitičke preciznosti Jakobsonovo djelo bez premca u modernome dobu.

Priređivačice knjige, Linda R. Waugh i Monique Monville-Burston napisale su uvod o životu, radu i utjecaju Romana Jakobsona.